حضور سنگ آکو در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران

سنگ آکو با حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران در تاریخ 15 لغایت 18 مرداد 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران مورد توجه متخصصین و کارشناسان حوزه صنعت و ساختمان قرار گرفت.
لمس سنگ ها در طرحی مشابه با اجرای واقعی و قرارگرفتن در محیطی با رنگ و بوی خانه ای گرم توانست ارتباط مخاطبین با کاربری های مختلف سنگ را بیشتر از پیش کند.