< بازگشت به مرمریت

Milky White Marble

 

سنگ چینی Milky White Marble از بهترین نوع چینی معادن ایران میباشد طیف رنگی سفید تا خاکستری در این سنگ دیده میشود

این سنگ در انواع سورت در سنگ آکو موجود میباشد و قابل استفاده در بیرون و درون ساختمان میباشد,

برای آگاهی از سورت های موجود با واحد فروش تماس بگیرید