< بازگشت به مرمریت

Pietra Grey Marble

سنگ مرمریت لاشتر با زمینه رنگی مشکی مایل به طوسی و رگه های سفید از دیرباز مورد استفاده و استقبال سازندگان بوده است.
سنگ مرمریت لاشتر جذب آب پایینی دارد و از مقاومت فشاری بالایی برخوردار است.
سنگ مرمریت لاشتر به صورت سابیده، هوند، تامبل، سندبلاست و تیشه ای فرآوری می گردد.
سنگ مرمریت لاشتر در خارج از کشور با نام Pietra Gray Marble شناخته می شود. کاربرد سنگ مرمریت لاشتر بصورت سابیده و هوند در فضاهای داخلی ساختمان و سنگ لاشتر بصورت تیشه ای، سند بلاست و تامبل در فضاهای باز محوطه سازی استفاده می گردد.

Pietra Gray Marble also known as grafiti marble is a striking deep grey marble with distinctive white veining. Currently available in a honed finish, Pietra Grey marble tiles can be used to create an effective stone wall feature.

The on-trend colour of this marble makes it the perfect choice for bathrooms, kitchens and living areas. Aesthetically pleasing and a bold choice for many interior designers, this marble is a great option for that standout bathroom or kitchen. This style of natural stone has been featured in designer and celebrity bathrooms and kitchens world wide