خانه اخبار پروژه طرح توسعه آكو فيناليست مسابقه معماري 2A Future project category شد

پروژه طرح توسعه آكو فيناليست مسابقه معماري 2A Future project category شد

این طرح در فاز توسعه شهرک صنعتی شمس آباد واقع هست و طراحی این پروژه توسط دفتر طراحی پوست سوم با مدیریت امیر و سمانه قاسمپور انجام شد 
گروه سنگ آکـو با تشکر از تیم طراحی امیدوارست که بتواند جایگاه خاص سنگ آکـو در تامین انواع سنگ‌های ساختمانی داشته باشه.