خانه اخبار پایان نمایشگاه Marmomac 2022

پایان نمایشگاه Marmomac 2022

این رویداد بزرگ با حضور 1207 شرکت در 10 سالن و 4 فضای روباز برگزار گردید.شرکت کنندگان از 47 کشور دور هم گرد آمدند.طبق صحبت های آقای بریکولو رئیس نمایشگاه سنگ ورونا بیش از 1200 نوع سنگ به نمایش گذاشته شد.