خانه اخبار حضور سنگ آکو در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

حضور سنگ آکو در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

سنگ آکو در پانزدهمین نمایشگاه  بین المللی صنعت ساختمان تهران که از تاریخ 18 لغایت 21 مرداد 1394 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید شرکت نمود و مورد استقبال گرم معماران ، متخصصان ، و صاحبان پروژه قرار گرفت .

بدینوسیله از کلیه متخصصین و کارشناسان و علاقمندان به صنعت سنگ که از غرفه سنگ آکو بازدید نمودند، تشکر و قدردانی می نمائیم