خانه اخبار نمایشگاه جوانان معمار زیر چهل سال استان تهران

نمایشگاه جوانان معمار زیر چهل سال استان تهران

سنگ آکـو حامی برگزاری نخستین نمایشگاه از مجموعه آثار جوانان معمار استان تهران گردید. در این نمایشگاه از اثار معماری و معماری داخلی معماران زیر چهل سال تهرانی در دو بخش دعوتی و فراخوانی رونمایی خواهد شد. گزینش آثار به هیأتی سه نفره متشکل از معماران برتر ، علیرضا مشهدی میرزا ، احسان مالکی و مرجان فرضیان گذاشته شده است. سنگ آکـو بعنوان یکی از دو حامی اصلی رویداد در این برنامه حاضر و ضمن رونمایی از محصولات جدید خود ، در کنار جوانان آینده دار پایتخت خواهد بود.
نمایشگاه های هنری دارای سابقه ای دیرینه در سپهر فرهنگ جهانی هستند. از نمایشگاه ها بعنوان «پنجره ای به جهان آینده» یاد می شود. نمایشگاه پنج معمار نیویورکی و نمایشگاه معماری بین الملل از جمله نمایشگاه هایی است که جهت تاریخ نویسی معماری جهان را تغییر داده است. اهمیت برگزاری نمایشگاه برای شناخت دفاتر معماری به حدی است که دفتر رم کولهاوس معمار سرشناس هلندی، از بدو تأسیس در سال 1970 تاکنون 5 نمایشگاه برگزار کرده است – تقریباً هر ده سال یکبار برای جمع بندی کارهای صورت گرفته. 
نمایشگاه جوانان معمار استان تهران که با نام «خط شکن های خط نگهدار» شناخته می شود، نخستین رویداد و نمایشگاه متمرکز بر معماری جوان تهران است. هدف از انتخاب این عنوان، جلب توجه مخاطبین نمایشگاه بر نقش پر نفوذ معماری تهران بر اعتلای معماری دیگر نقاط کشور و در عین حال ، سختی فعالیت صنفی در بازار پررقابت پایتخت عنوان شده است.