خانه محصولات مرمریت Indian Green Marble

Indian Green Marble

مرمریت سبز هندوستان بسیار مقاوم با هاله های کمی از مشکی و سفید می باشد.این مرمریت برای کاربری در کف‚کانترتاپ و دیوار پیشنهاد می شود.انواع سورت های موجود اسلب مرمریت سبز را می توانید در اینجا بازدید نمایید.