خانه محصولات مرمریت Thassos Marble

Thassos Marble

سنگ مرمریت سفید یونان با نام تاسوس یکی از سفیدترین سنگ های مرمریت جهان است به آن سفید برفی نیز می گویند. زمینه سنگ نشان دهنده سادگی و ظاهر روشن است زیرا رگه های ان خیلی نادر است. سنگ مرمریت تاسوس به دلیل همین ویژگی بیشتر مورد پسند معماران قرار می گیرد.